Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start IT Management Administration
Administration

 

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag, organisationer, statliga verk m.fl.  med att utveckla och förbättra sin ITdrift.
Vi kan erbjuda  förstärkning inom planering, drift, installation, infrastruktur, kostnads- och värde analyser samt teknisk vidareutveckling av företagets ITmiljö. Omfattar även projektarbete, riskhantering, tekniskt stöd till kollegor samt beredskap.
Vårt mål är att stärka den befintliga kompetensen och ge ett varaktigt resultat.