Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Databas

 Vi kan tillföra den expertis som behövs för att försäkra att projektet görs på rätt sätt såväl i gränssnittet mot databasen samt Infrastruktur och arkitektur analys.
Vi kan tidigt gå in i den projektgrupp med expertis på databasdesign och nödvändig kontra bästa infrastruktur.
Databas administratörer såväl som databas utvecklare inom databassystem som Oracle, SQL, DB2 med flera. Vi har erfarna konsulter till relativt nyutbildade för att täcka alla behov