Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start IT Management Test och Verifiering
Test och Verifiering
 Våra testare har mångårig vana
Vi kan erbjuda testledare, testare och testanalytiker.
Erfarenhet inom testledning och koordinering, system, funktions- och prestandatester.
Vi kan bland annat bistå i utveckling av automatiserade testverktyg samt införande av testprocesser.

Ett strukturerat och effektivt arbetssätt kännetecknar våra resurser.

Några olika test metoder inom programvarutestning:

 • Acceptanstestning 
 • Ad hoc testning  
 • Användbarhetstestning 
 • Betatestning 
 • Enhetstestning 
 • Integrationstestning 
 • Prestandatestning 
 • Regressionstestning 
 • Scenariotestning 
 • Statisktestning 
 • Systemtestning 
 • Tillgänglighetstestning 
 • Utforskande testning