Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Projekt Management
Projekt Management

 

Ambitionen är att kunna förse hela projekt med kompetenta resurser i form av Projektledare, Configuration Managers, Quality Managers, Test och Verifieringsledare, Objektledare mm.

Genom vårt kunnande och kontaktnät har vi tillgång till stora resurser inom projektbemanning. 
Samtliga konsulter är drivande och resultatinriktade och förstår betydelsen av att ge kunden det den vill ha. Arbetssättet genomsyras generellt av ett strukturellt tänkande med fokus på kundens krav.