Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Konstruktion Beräkning
Beräkning

 

 MTK AB erbjuder analyser inom hållfasthet.
Vår samlade kompetens och vårt engagemang borgar för att uppdragen blir utförda med största noggrannhet och tillförlit.
Uppdrag utförs framför allt tidigt i produktutvecklingsfasen, då det ännu är möjligt att till en rimlig kostnad göra ändringar i konstruktionen.
Våra uppdragstyper omfattar produktutveckling, verifieringar och optimeringar.

FEM Vi har under flera år jobbat med fem-analyser för optimering av våra konstruktioner.