Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Konstruktion Specialmaskiner
Specialmaskiner

 För att uppnå god lönsamhet i en producerande verksamhet räcker det idag inte med att utveckla och marknadsföra konkurrenskraftiga produkter utan även produktionen måste vara konkurrenskraftig.

MTK AB har mångårig erfarenhet av att utveckla de specialmaskiner som ditt företag behöver för att nå god ergonomi, högt resursutnyttjande, hög produktionskvalitet, låg miljöpåverkan och god produktionsekonomi.