Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Konstruktion Verktygskonstruktion
Verktygskonstruktion

 Konstruktion av verktyg och fixturer mm.
Inom MTK AB har vi exempelvis stor erfarenhet av verktygskonstruktion för formgjutgods av plast, aluminium, zink och deras legeringar.

Fixturer för montering, bearbetning och svetsning samt provningsfixturer och mätriggar ligger också väl inom vårt kompetensområde.

Vi har även mycket goda förbindelser med både verktygsleverantörer och producenter av produkter.Inom detta område finns en gedigen erfarenhet av avancerad produkt konstruktion för formsprutade termoplaster och pressgjuten aluminium.