Företaget

MTK AB är ett konsultföretag
inom Teknik och IT-sektorn.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och har sitt ursprung i maskinkonstruktion.

Start Konstruktion Allmän maskinkonstruktion
Allmän maskinkonstruktion
MTK AB erbjuder specialistkompetens och resursförstärkning inom produkt- och produktionsutveckling.

Vi har specialiserat oss inom 3D-programmen Unigraphics, Solid Edge, SolidWorks, Inventor, Pro/E och Mechanical Desktop vilka utgör en bas i vår verksamhet. Vår samlade kompetens har bred erfarenhet från många olika branscher och företag med dokumenterad förmåga att finna effektiva lösningar på olika konstruktionsuppdrag.

Våra konstruktörer har en mycket hög generell kompetens med olika specialinriktningar så som produktutveckling, anläggningskonstruktion, produktionsutveckling och dokumentation. Samtliga konstruktörer har mångårig erfarenhet av mekanikkonstruktion och vana att snabbt sätta sig in i nya uppdrag och nya företagsrutiner.

Som komplement till vår egen kompetens samarbetar vi även med specialister inom områdena beräkning, elektronik, styrsystem, design m fl.